+91 94 03778 833


Interviews

शेतकरी ते ग्राहक थेट आंबा विक्री या विषयावर श्री रामचंद्र कोंडजी लोनसुने यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

शेतकरी ते ग्राहक थेट आंबा विक्री या विषयावर श्री रामचंद्र कोंडजी लोनसुने यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-11

अन्ना भाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त श्री सुरेश थोरात व त्यांचे सहकारी यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली खास मुलाखत

अन्ना भाऊ साठे यांच्या जयंती निमित्त श्री सुरेश थोरात व त्यांचे सहकारी यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली खास मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 12019-09-08

मुझे तुम याद आते हो मो.रफी यांच्या पुण्यतिथी वर नसीर भाई यांचा खास कार्यक्रम

मुझे तुम याद आते हो मो.रफी यांच्या पुण्यतिथी वर आधारित खास कार्यक्रम Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-31

जिल्हा कृषी कार्यशाळा आत्मा कृषी कार्यक्रम बाह्य ध्वनी मुद्रण नियोजन भवन वाशिम इरफान यांचा वृत्तांत

जिल्हा कृषी कार्यशाळा आत्मा कृषी कार्यक्रम बाह्य ध्वनी मुद्रण नियोजन भवन वाशिम इरफान यांचा वृत्तांत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-09

अंडी उबवणी केंद्र एक शेतीपुरक व्यवसाय या विषयावर श्री ऋषिकेश इंद्रभूषण इंगोले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

अंडी उबवणी केंद्र एक शेतीपुरक व्यवसाय या विषयावर श्री ऋषिकेश इंद्रभूषण इंगोले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-08

गुलाब शेती या विषयावर श्री अर्जुनराव कडूजी बुंधे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

गुलाब शेती या विषयावर श्री अर्जुनराव कडूजी बुंधे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-05

गुलाब शेती या विषयावर श्री अर्जुनराव कडूजी बुंधे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

गुलाब शेती या विषयावर श्री अर्जुनराव कडूजी बुंधे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-05

सधन शेवगा लागवडीचा यशस्वी प्रयोग या विषयावर श्री संदीप प्रकाश गावंडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

सधन शेवगा लागवडीचा यशस्वी प्रयोग या विषयावर श्री संदीप प्रकाश गावंडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-04

बटेर पालन आणि शेळीपालन एक शेतीपुरक व्यवसाय या विषयावर श्री संदीप प्रकाश गावंडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

बटेर पालन आणि शेळीपालन एक शेतीपुरक व्यवसाय या विषयावर श्री संदीप प्रकाश गावंडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-03

पत्रकारिताया विषयावर श्री पंकज अंजाळे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

पत्रकारिताया विषयावर श्री पंकज अंजाळे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-31

वेस्ट D कम्पोजचा उपयोग करून विषमुक्त हळद उत्पादन या विषयावर श्रीविशाल रावले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

वेस्ट D कम्पोजचा उपयोग करून विषमुक्त हळद उत्पादन या विषयावर श्रीविशाल रावले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-01

BBF च्या पेरणीतून शेतकऱ्यांचा विकास या विषयावर हिवरा येथील शेतकऱ्यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

BBF च्या पेरणीतून शेतकऱ्यांचा विकास या विषयावर हिवरा येथील शेतकऱ्यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-28

जल संधारण आणि मृद संधारण कश्याप्रकारे गरजेचे या विषयावर श्री सुभाष उत्तमराव नानवटे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

जल संधारण आणि मृद संधारण कश्याप्रकारे गरजेचे या विषयावर श्री सुभाष उत्तमराव नानवटे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-08-02

फनकारो के फनकार गायक मोहम्मद रफी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त गायक शेख मोबीन यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

फनकारो के फनकार गायक मोहम्मद रफी यांच्या पुण्यतिथी निमित्त गायक शेख मोबीन यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-31

गीर गायीच्या शेण व गोमुत्राचा उपयोग करून विक्रमी भेंडी उत्पादन या विषयावर श्री सुभाष वारकड यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

गीर गायीच्या शेण व गोमुत्राचा उपयोग करून विक्रमी भेंडी उत्पादन या विषयावर श्री सुभाष वारकड यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-23

राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण शिबीर या विषयी श्री सुभाष संतराम राठोड जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी वाशिम यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

राष्ट्रीय बाल हक्क सरंक्षण शिबीर या विषयी श्री सुभाष संतराम राठोड जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी वाशिम यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-23

गीर गाय गोपालन आणि दुग्ध व्यवसाय या विषयावर श्री संतोष मोतीराम कोरडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

गीर गाय गोपालन आणि दुग्ध व्यवसाय या विषयावर श्री संतोष मोतीराम कोरडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-20

स्पिरुलीना शेवाळाची शेती एक शेती पूरक व्यवसाय या विषयावर श्री ज्ञानदेव किसनराव अवगण यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

स्पिरुलीना शेवाळाची शेती एक शेती पूरक व्यवसाय या विषयावर श्री ज्ञानदेव किसनराव अवगण यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-20

गीर गाय गोपालन आणि दुग्ध व्यवसाय या विषयावर श्री पवन श्रीकृष्ण इंगोले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

गीर गाय गोपालन आणि दुग्ध व्यवसाय या विषयावर श्री पवन श्रीकृष्ण इंगोले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-17

पिक विम्या संदर्भात समज गैरसमज या विषयावर श्री दत्तात्रय गावासाने जिल्हा कृषी अधीक्षक वाशिम यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

पिक विम्या संदर्भात समज गैरसमज या विषयावर श्री दत्तात्रय गावासाने जिल्हा कृषी अधीक्षक वाशिम यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-13

गीर गाय संगोपन आणि दुग्ध व्यवसाय या विषयावर श्री पांडुरंग उमाजी जाधव यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

गीर गाय संगोपन आणि दुग्ध व्यवसाय या विषयावर श्री पांडुरंग उमाजी जाधव यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-21

दुग्ध व्यवसाय व दुग्धजन्य पदार्थ या विषयावर श्री दिलीप सोनी यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

दुग्ध व्यवसाय व दुग्धजन्य पदार्थ या विषयावर श्री दिलीप सोनी यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: Amol Deshmukh | Interview Date : 2019-07-17

BBF Planter च्या उपयोगाने मुलस्थानी जलसंधारण या विषयावर श्री दिलीप नारायण फुके यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

BBF Planter च्या उपयोगाने मुलस्थानी जलसंधारण या विषयावर श्री दिलीप नारायण फुके यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-22

कमी पाण्यात फळ झाड़ लागवड या विषयावर श्री दत्ता तानाजी इंगोले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

कमी पाण्यात फळ झाड़ लागवड या विषयावर श्री दत्ता तानाजी इंगोले यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-21

कोंबडी खताचा कार्यक्षम वापर या विषयावर श्री भागाराम मादसवार यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

कोंबडी खताचा कार्यक्षम वापर या विषयावर श्री भागाराम मादसवार यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-17

स्वामिनी या महिला विषयीच्या कार्यक्रमात कवियत्री कल्पना डोईफोडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

स्वामिनी या महिला विषयीच्या कार्यक्रमात कवियत्री कल्पना डोईफोडे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-11

स्वामिनी या महिला विषयीच्या कार्यक्रमात सौ.संगीता शिंदे अध्यक्षा शिक्षण संघर्ष संघटना महाराष्ट्र राज्य यांची इरफान यांनी घेतलेली मुलाखत

स्वामिनी या महिला विषयीच्या कार्यक्रमात सौ.संगीता शिंदे अध्यक्षा शिक्षण संघर्ष संघटना महाराष्ट्र राज्य यांची इरफान यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-16

शेंद्रीय शेती या विषयावर श्री राजाभाऊ इंगळे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

शेंद्रीय शेती या विषयावर श्री राजाभाऊ इंगळे यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: RJ IRFAN | Interview Date : 2019-07-13

शेतीपुरक व्यवसायिक मार्गदर्शन सुदर्शन सरनाईक यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत

शेतीपुरक व्यवसायिक मार्गदर्शन सुदर्शन सरनाईक यांची ए.आर.परवेज यांनी घेतलेली मुलाखत Interview by Rj: | Interview Date : 2019-07-14